Priser på medlemsskap

Medlem under 15 år   kr 150,-

Medlem over 15 år     kr 350,-

Støttemedlemsskap   kr 150,-

Familiemedlemsskap inntil 4 medlemmer  kr 450,-

Familiemedlemsskap 5 medlemer kr 500,-

Familiemedlemsskap over 5 medlemer kr 500,- + kr 100,- pr medlem f.o.m medlem 6.